Πυρασφάλεια κατά την Συντήρηση-Αναγόμωση των Πυροσβεστήρων

Πυρασφάλεια κατά την Συντήρηση-Αναγόμωση των Πυροσβεστήρων


Θα πρέπει κατά την αποκομιδή των πυροσβεστήρων να τοποθετούνται στις περιοχές αναπληρωματικοί πυροσβεστήρες έτσι ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας .