Κέντρο Επανελέγχου Δοχείων Πίεσης

Κέντρο Επανελέγχου Δοχείων Πίεσης


Το Κέντρο Επανελέγχου Δοχείων Πίεσης είναι η Αναγνωρισμένη Εταιρεία όπου έχει την δυνατότητα και τα κατάλληλα μηχανήματα να μπορεί να κάνει τον Περιοδικό Έλεγχο σε τύπους και όγκους Δοχείων όπως :

Χαλύβδινες Φιάλες με ραφή (Σύμφωνα με το ΕΝ 1803)
Δοχεία άνευ ραφής εκ χάλυβος (Σύμφωνα με το ΕΝ 1968)
Δοχεία άνευ ραφής εξ Αλουμινίου (Σύμφωνα με το ΕΝ 1802)